S Letter - Romanian - English Dictionary

Find fast a translation in the Romanian-English online dictionary. Check the letters in order to find the word that you are looking for or use the search engine to find fast a translation from Romanian to English.

Search in the Romanian-English dictionary by letter

Use the letter below to navigate the Romanian-English dictionary. You can view all words starting with the selected letter from the Romanian-English dictionary. Select an Romanian word from the list in order to see it't equivalent.
- 1 2 ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Results for s Romanian - English Dictionary

-speak -speak (Schimbarea stâlpului) (scris) (sea) fret (sea) fret (silver) plate (Stark) gol (still) existing a scurge a scurta a semnaliza a socoti psihoanaleptic psihostimulant s-a abținut s-a adeverit S-a aflat succesul ei. S-a găsit s-a întâmplat s-a năpustit s-a retras s-a sfârşit s-a strâmbat s-a stricat s-a terminat s-ar putea s-au desfăcut S-au luat în vigoare s-au oprit s-au rugat sa să abateze să abordeze ceva despre ceva să abordeze pe cineva despre a face ceva Să abordeze pe cineva despre ceva să abreseze să abroge să abroge o lege să acorde o iertare să adauge să adoarmă să aducă să aducă afară să aducă destul de sus să aducă în jos să adune cramele să ai grijă de sine să ai o leșie să ai ochi să ai un timp prost să aibă să aibă afară să aibă cea mai bună părere să aibă cele mai bune dintre cineva să aibă ceva direct din gura calului să aibă chicotele să aibă cina să aibă cuvinte să aibă fiecare virtute să aibă grijă de sănătatea cuiva să aibă în sus să aibă în vedere să aibă loc / să vină alternativ să aibă mâna superioară să aibă o balenă de un timp să aibă o flutter să aibă o frică să aibă o greutate mai mare să aibă o îndoială de să aibă o întoarcere a sănătății să aibă o limbă glib să aibă o opinie ridicată să aibă o pradă împotriva să aibă o rafală de să aibă o răpire împotriva să aibă o tuse să aibă o voce în să aibă pe cineva în salariul cuiva să aibă prioritate